Uudised

Ogarate Talude Võrgustik

George Bernard Shaw on öelnud: “Mõistlik mees kohaneb maailmaga enda     ümber. Ebamõistlik mees püüab järjepidevalt kohandada maailma enda järgi. Seega kogu progress sõltub ebamõistlikust mehest.” 

Sellest mõttest on juhindunud seltskond, kes nimetavad end Ogarate Talude Võrgustikuks . Võrgustiku kuuluvad ettevõtjad, kelle tegemised erinevad mõneti sellest, mida traditsiooniliselt taludest arvate eest leidvat. Nüüd kuulub ka Thormani Sepikoda sellesse seltskonda. 

Teiste võrgustiku kuuluvate talude tegemistest saate ülevaate Võrgustiku kodulehte külastades